ENPL PL
 
 
 
Dom / Zastosowanie / Metale nieżelazne / Transport Pneumatyczny i Dozowanie  

Transport Pneumatyczny i Dozowanie

Non-Ferrous     Non-Ferrous


Przemysł metali nieżelaznych ma wiele potrzeb transportowych, gdzie rozwiązania firmy Clyde Material Handling sprawdzają się idealnie. Typoszereg pneumatycznych przenośników tej firmy oraz jej dopracowane sposoby wtrysku są wykorzystywane w technologii wytwarzania materiałów nieżelaznych, w tym miedzi, niklu, cynku, cyny, ołowiu, aluminium oraz zastosowaniach platyny i dotyczą procesów znanych pod nazwami Flash, TSL, Mitsubishi, konwertor kąpieli, piece anodowe, linia tygli aluminiowych oraz nawęglanie.

 

ZALETY STOSOWANIA WYPOSAŻENIA FIRMY CLYDE NA RYNKU
MATERIAŁÓW NIEŻELAZNYCH

 • Większa dokładność dozowania materiału w procesach wytopu miedzi
 • 50% wzrost wydajności wytopu dobowo ze względu na stabilizację procesu
 • Poprawa efektywności procesu wytapiania - generowanie milionów dolarów
      dodatkowych przychodów
 • 3% wzrost ogólnej wydajności wytopu
 • 6% wzrost zdolności produkcyjnej procesu wytopu po wprowadzeniu systemu
      wtrysku
 • Radykalne zmniejszenie przestojów systemu - 15 dni od dodatkowej produkcji
      wytwarzanych rocznie
 • Odzysk materiałów o wysokiej wartości z procesu a materiały z procesu recyklingu
      dodane do procesu poprzez wtrysk, czemu towarzyszy charakterystyczny
      dźwięk słyszalny w otoczeniu

 

TRANSPORT PNEUMATYCZNY ORAZ WTRYSK PNEUMATYCZNY

Rozwiązania dotyczące pneumatycznego transportu materiałów wdrożone przez firmę Clyde są w stanie przemieszczać różnorodne materiały w nieograniczonym zakresie, przy niskiej prędkości dozowania, w sposób kontrolowany i ciągły, zużywając niewielką ilość sprężonego powietrza.

Opracowane przez firmę Clyde rozwiązania dotyczące pneumatycznego wtrysku materiałów zostały wykorzystane, przy dozowaniu szeregu materiałów - takich jak koncentraty rud, kamienie, biały metal, krzemionka, węgiel, pyły, substancje zawracane do procesu, inne dodatki, tlenek glinu, fluorki, kriolit i materiały przeznaczone do recyklingu, w tym odpadowe materiały elektroniczne - bezpośrednio w środowisko reakcji przy otrzymywaniu metali nieżelaznych. Jest niezwykle ważne dla realizacji procesu, aby zapewniono stabilne i płynne dozowanie materiałów, i tym samym proces przebiega bez zakłóceń, umożliwiając wytworzenie wyrobów najwyższej jakości.

 

SYSTEM DOZOWANIA KONCENTRATU MIEDZI I WTRYSK

Firma CMH opracowała unikalny sposób przerobu koncentratu miedzi i obsługi układu wtryskowego, które mogą znacząco poprawić wynik procesu wytopu miedzi. To rozwiązanie może być wykorzystane przy wytopie wannowym lub piecowym, w wielkim piecu lub piecu do wytopu, konwertorze płomieniowym, konwertorze Noranda, konwertorze Codelco CT, konwertorze Pierce Smith, oraz w innych procesach wykorzystywanych przy transportowaniu lub wtrysku pyłów, dodatki, węgla i innych substancji węglopochodnych, paliw lub topników.

Rozwiązania stosowane przez firmę Clyde umożliwiają transport koncentratów miedzi lub innych substancji związanych z procesem wytopu, w nieograniczonym zakresie, przy niskiej prędkości dozowania, w sposób kontrolowany i ciągły, zużywając niewielką ilość sprężonego powietrza. Wynikiem jest stworzenie rozwiązania technicznego, które wymaga minimalnego nakładu energii, powoduje mniejsze zużycie elementów systemu i rurociągów, a zatem redukuje koszty ruchowe i konserwacji oraz zwiększa dostępność systemu, jego niezawodność i zdolność produkcyjną.

Rozwiązania firmy Clyde, znane pod nazwą "Clyde Built" mają na swoim na swoim koncie udokumentowane doniesienia dotyczące generowania szybkich zwrotów nakładów kapitałowych w branży miedz. Oferują one następujące korzyści dla swoich klientów:

 

 • Zrównoważone korzyści ekonomiczne
 • Zwiększenie dostępności systemu - rozwiązania Clyde zwiększyły produkcję poprzez
      wygenerowanie dodatkowych 15 dni roboczych w skali roku
 • Większa dokładność kontroli dozowania wsadu (z ±5% do ±1%)
 • Ustabilizowanie parametrów kontroli i regulacji procesu
 • Zmniejszenie przemieszczania pyłu do wytwórni kwasu oraz stacji odpylania gazów
 • Zmniejszone turbulencji przepływu oraz zużycia materiałów ogniotrwałych
 • Zmniejszenie tendencji do wytwarzania pyłu