ENPL PL
 
 
 

Drut

Firma Arcon dostarcza typoszereg pieców wykorzystywanych w procesach obróbki cieplnej drutów, dotyczących Wysokowęglowego Patentowania oraz Gaszenia (szybkiego schładzania), Niskowęglowego Wyżarzania, Odprężania, Termodyfuzji i/lub Hartowania. Każdy piec jest dostosowany do potrzeb naszych klientów, aby najlepiej spełnił wymagania związane ze specyfiką i warunkami produkcji użytkownika.

 

Piece ze złożem fluidalnym Piece do wytopu ołowiu Linie odpuszczania olejowego
     
Piece Opalane Bezpośrednio   Piece muflowe i rurowe

 

 

Piece ze złożem fluidalnym

 

FastHeat Fluidbed      FastHeat Fluid Bed

 


Wprowadzając najnowsze opracowania technologiczne dotyczące spalania oraz techniki fluidalnej firma Arcon dostarcza Piece Fluidalne reprezentujące najwyższy standard w zakresie projektowania fluidalnego.
 

Specyfika procesu


W metodach ciągłej obróbki drutu stalowego wykorzystujących wieloetapowo fluidalne procesy cieplne druty stalowe są ogrzewane podczas poziomowego przemieszczania przez złoże fluidalne cząstek tlenku glinu. Powietrze i gaz wprowadza się w dolnej części złoża poprzez dubeltowe rozgałęzienie dystrybucyjne. Spalanie zachodzi w złożu, w szybkim tempie dostarczając ciepło cząsteczkom proszku oraz drutom. Złoże usytuowane jest pomiędzy falistymi ścianami retorty wykonanej ze stopu stali z niklem, o wysokiej zawartości Ni, które są specjalnie zaprojektowane do wytrzymania naprężeń wynikających z cykli termicznych.

Warstwy materiału ceramicznego są używane do izolacji zewnętrznej ściany złoża fluidalnego, zapewniając niską temperaturę powierzchniową oraz skuteczne funkcjonowanie. Piec zbudowany jest ze spawanych stalowych profili strukturalnych i paneli o dużym przekroju z miernikami. Każde złoże fluidalne jest specjalnie zaprojektowane do określonych wymagań technologicznych.

 

Zalety


Arcon dostarcza złoża fluidalne, które są przeznaczone dla dużych prędkości przesuwu drutu przy optymalnym stosunku przepływu powietrza i gazu. Rozwój labiryntowych uszczelnień szczelin gwintowanych znacznie ogranicza potrzebę prac remontowo-konserwacyjnych oraz obniża straty ciepła związane z projektem złoża fluidalnego typu "kurtyna".

Nowy system wtrysku paliwa pozwala na użycie różnych gazów, przy jednoczesnym wyeliminowaniu problemów związanych z cofaniem płomienia. Równomierne rozłożenie fazy fluidalnej jest zapewnione poprzez zainstalowanie specjalnie zaprojektowanego kolektora dozowania powietrza, który zastępuje kosztowną i uciążliwą konserwację płytek instalowanych w starszych konstrukcjach.

 

 

  View the Advantages of Fluidbed Furnaces Get Adobe Reader

 

Piece do wytopu ołowiu

 

Lead Quench  Lead Quench

 

Piec do wyżarzania ołowiu

 

Arcon prowadzi dostawy pieców do wyżarzania, które są opalane w wielu strefach w celu wyrównania temperatury i szybkiego przenoszenia ciepła do drutów. Celem zminimalizowania oddziaływania na środowisko i zwiększenie bezpieczeństwa zainstalowany jest układ wyciągania spalin a opcjonalnie dostarczane są specjalne osłony.

 

    CECHY

 • Wysoka prędkość przesuwu drutu
 • Niskie koszty kapitałowe
 • Indywidualne palniki gazowe z zabezpieczeniem przed cofnięciem płomienia
 • Wysoka wartość stosunku spalania
 • Możliwość użycia jako paliwa - gazu, ropy naftowej i paliwa mieszanego
 • Podgrzewany zsyp
 • Dwu panwiowy piec do wyżarzania ołowiu

 

 

Piec do hartowania ołowiu

 

Piece do hartowania ołowiu wykorzystują pompy metalu ciekłego, aby rozproszyć ciepło ze strefy gaszenia. Ta funkcja oszczędzania energii polega na zmniejszeniu dopływu ciepła na całej długości wanny poprzez ciągłą recyrkulację ołowiu z gorących do chłodniejszych stref pieca. Dodatkowe chłodzenie zapewnia regulacja wymuszonego przepływu powietrza przez zanurzone rurki chłodzące. Palniki podgrzewające dolne rejony zapewniają dopływ ciepła podczas rozruchu i w sytuacji obniżenia produkcji. Piec hartowniczy jest wyposażony w dwa ciężkie mechanizmy obciążnika pracy i zmodernizowaną strefę spalania oraz system regulacji.

 

 

    CECHY

 • Szybkie chłodzenie drutów
 • Zaawansowany system chłodzenia
 • Podgrzewany zsyp
 • Obciążniki o dużej masie
 • Indywidualne palniki gazowe z zabezpieczeniem przed cofnięciem płomienia
 • Możliwość użycia, jako paliwa - gazu, ropy naftowej i paliwa mieszanego

 

 

Linie odpuszczania olejowego

 

Oil Quench      Oil Tempering Line

 

Arcon dostarcza Linie Odpuszczania Olejowego, które zazwyczaj zawierają piec austeniczny, system hartowania (na bazie wody lub oleju), system wycierania, piec do odpuszczania, a następnie wyposażenie układu chłodzenia i powlekania. Arcon może dostarczyć piece austeniczne - które zazwyczaj są albo opalane bezpośrednio, ze złożem fluidalnym lub muflowe - z regulacją atmosfery. Po sekcji ogrzewania, druty są szybko schładzane, przy wykorzystaniu czynnika oziębiającego. Ten układ szybkiego chłodzenia (gaszenia) może wykorzystywać zarówno czynniki chłodzące na bazie oleju mineralnego lub wodne układy polimerowe. Czynniki chłodzące - cyrkulujące poprzez wymiennik ciepła i filtry - wyposażone są w układ regulacji temperatury. Po wytarciu, druty zostają wprowadzone do fluidyzacyjnego pieca odpuszczającego, chociaż piec do wytopu ołowiu też może mieć zastosowanie.

 

Piece Opalane Bezpośrednio

 

 

Direct Fired Furnace Arcon dostarcza piece opalane bezpośrednio, wykonane jako piece austenityzacyjne lub piece do wyżarzania drutu wielokrotnie naprężanego. Palniki o dużych wydajnościach są montowane po obu stronach paleniska w zróżnicowanych konfiguracjach, celem zapewnienia doskonałego rozkładu temperatury. Opatentowany "sygnał ciśnienia zwrotnego" w układzie spalania zapewnia wysoki wskaźnik zwrotny oraz skuteczną wielostopniową regulację palnika.

 

W celu zapewnienia długiej żywotności pieca, stosuje się kilka warstw materiałów ogniotrwałych wysokiej jakości jako wymurówkę pieca, zapewniając skuteczne działanie i niskie temperatury powierzchniowe celem ochrony skóry operatora. Kopuła pieca jest podzielona na jednostki modułowe wykonane z solidnej stali spawanej; elementy łączące wyposażone są w kołnierze mocowane śrubami.

 

Piece muflowe i rurowe

 

Muffle Tube Furnace

Muflowy piec służący do utrzymania zawartości austenitu lub wyżarzania drutu wielokrotnie naprężanego, ogranicza tworzenie zadziorów, co poprawia stan środowiska w miejscu pracy. Piece są podgrzewane przez wysokowydajne palniki zamontowane po obu stronach, usytuowane w zróżnicowanych układach; ogrzewają one zarówno wyższe jak i niższe strefy pieca, zapewniając doskonałą wymianę ciepła i dobry rozkład temperatur. Palniki są kontrolowane i regulowane przez opatentowany "sygnał ciśnienia zwrotnego" w układzie spalania.

 

 

    CECHY

 • Ochronna atmosfera
 • Rury pieca muflowego wykonane ze specjalnego stopu stali nierdzewnej
 • Indywidualne zabezpieczenie płomienia każdego palnika
 • Zapalanie palnika poprzez przycisk zapłonu
 • Paliwo: gaz, olej opałowy oraz możliwość sporządzania mieszanek tych składników