ENPL PL
 
 
 
Dom / Zastosowanie / Metale nieżelazne / Badania przesiewowe  

Badania przesiewowe

Rotex Screening

 

Przesiewacze to opanowana produkcja urządzeń przesiewających dla separacji suchych materiałów według rozmiaru cząstki. Przez unikalny ruch wirowo-zwrotny swojego prawie poziomego sita, połączony z wymuszonym systemem czyszczenia oczka sita, Arcon zapewnia niezwykle wysoką sprawność i wydajność. Wszystko to jest wynikiem ciągłego rozwoju poprzez setki zastosowań w wielu przemysłach.

 

Koks ponaftowy

 

Koks naftowy jest to sucha pozostałość po destylacji ropy naftowej lub substancji ropopochodnych. Jest on powszechnie stosowany do wytwarzania elektrod wykorzystywanych w procesie elektrolitycznej redukcji tlenku glinu do aluminium oraz do redukcji rudy żelaza w wielkich piecach. Inne zastosowanie polega na wykorzystaniu koksu ponaftowego, jako dodatku podwyższającego zawartość węgla w metalach. Gęstość nasypowa koksu ponaftowego zawiera się w przedziale 40 do 82 PCF (650 do 1300 kg/m3).

Przesiewacze firmy wyposażone są w elementy pracujące w trudnych warunkach, uwzględniające ścieralność koksu. Należą do nich części odporne na intensywne ścieranie - występujące w technice związanej z wpływem wstrząsów, udarów lub wgnieceń - jak np.: wykładziny, misy o dużym przekroju oraz druciane siatki przesiewaczy. Układ czyszczenia siatek filtrów, wykorzystujący kule wytworzone z różnych materiałów, skutecznie zapobiega zapychaniu oczek sit, zapewniając dobrą efektywność procesu przesiewania.

Wielopokładowe przesiewacze umożliwiają rozfrakcjonowanie produktów o zróżnicowanej granulacji, bez konieczności wymiany sit. Przesiewacze zapewniają odpowiedni rozdział różnych, specjalistycznych produktów z maksymalną wydajnością. Typowy zakres obciążenia od 10 t na godzinę/m2 przy grubym uziarnieniu do 2, 5 - 7, 5 t na godzinę/m2 produktów o cząsteczkach drobnych i średniej wielkości.

 

Proszki metali

 

Przesiane przez przesiewacze firmy Arcon proszki metali takich jak żelazo, stal, miedź, cyna, ołów, cynk, nikiel i aluminium, dostarczają surowiec wykorzystywany w wielu różnych zastosowaniach przemysłowych, jak wytwarzanie spiekanych elementów metalowych (np.: końcówek specjalnych wierteł - przyp. tłumacza), proszków do lutowania lub składników paliwa rakietowego. Gęstość nasypowa tych proszków waha się od 1140 kg/m3 [70 PCF] (dla aluminium) do 4225 kg/m3 [260 PCF] (dla sproszkowanego żelaza).

Badania przesiewowe proszków metali często wymagają dużego zagęszczenia oczek - od 100 do 325 oczek na sicie. Odbiorcy wykorzystujący określone frakcje wymagają zapewnienia bardzo efektywnego rozdziału, aby uzyskać maksymalną wydajność danej, pożądanej frakcji. Dla sit o dużym zagęszczeniu oczek, uzyskuje się zazwyczaj wydajność w zakresie od 50 do 100 PPH [funtów na godzinę]/stopę kwadratową [~300-500 kg na godzinę]/m2] powierzchni sita. Uszczelnienie sit jest bardzo ważne, aby zapobiec powstawaniu nieszczelności skutkujących zanieczyszczeniami poszczególnych frakcji danego produktu. Dobór odpowiednio skutecznego sposobu oczyszczania sit ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia ciągłości procesu przesiewania, ze względu na fakt, iż proszki metali wykazują tendencję do bardzo trwałego zatykania sit. Zapewnienie odpowiedniego naprężenia sit jest konieczne, aby zapobiec ich rozciąganiu i wystąpieniu zjawiska ugięcia sita.